Jakie zastosowanie mają ściany oporowe?

W potocznym mniemaniu zastosowanie ścian oporowych jest ograniczone głównie do wszelkiego rodzaju robót drogowych, nasypów i innych struktur ochronnych. Jest to zdecydowanie zbyt daleko idące uproszczenie. Jeżeli przyjąć, że ściana oporowa jest elementem konstrukcyjnym przenoszącym obciążenie budowli albo innej struktury na podłoże, wówczas okazuje się, że wachlarz jej zastosowań jest zdecydowanie szerszy, niż się początkowo wydaje. Tak jak wcześniej wspomniano, ściany oporowe są doskonałym rozwiązaniem w przypadku budownictwa drogowego, używanym przede wszystkim do konstrukcji ramp oraz przejść pod wiaduktami, a także do stabilizacji uskoków ziemnych czy podłoża pod budowę mostów. Stosowane są również do zabezpieczania nasypów kolejowych, a także do budowy peronów, wałów przeciwpowodziowych czy regulacji koryt rzecznych. Nie jest tajemnicą, że jeden z rodzajów muru oporowego, zwanego gabionem, jest obecnie używany w inżynierii wojskowej, szczególnie w przypadku budowy fortyfikacji czy osłon – orędownikiem takiego wykorzystania gabionów był sam Leonardo da Vinci. Ściany oporowe są również elementami wchodzącymi w skład systemów przyporowych stosowanych w budownictwie sakralnym, szczególnie gotyckim i neogotyckim – najpopularniejszym sposobem zastosowania tego typu rozwiązania jest tzw. skarpa, widoczna w postaci dodatkowego filara odchodzącego od zewnętrznego muru świątyni. Ściany oporowe mają także zastosowanie indywidualne, od czysto użytkowego, polegającego na umocnieniu ścian wjazdu do położonego niżej garażu, po estetyczne, stosowane na przykład w przydomowych ogródkach do stworzenia niewielkiego wzniesienia czy innej ozdobnej struktury.