Co warto wiedzieć o betonie?

Beton jest budulcem znanym już od starożytnych czasów. Wynaleziony w Asyrii, na naprawdę wielką skalę wykorzystywany był w starożytnym Rzymie, szczególnie przy budowie akweduktów, mostów oraz świątyń, z Panteonem na czele. Z wiadomych względów nie używano wówczas cementu w dzisiejszej postaci, dlatego spoiwem były wapień, pucolana oraz popioły wulkaniczne. W średniowieczu praktycznie niestosowany, swój renesans przeżył dopiero w XIX stuleciu, po wynalezieniu cementu portlandzkiego. Beton składa się przede wszystkim z kruszywa (żwir, piasek, keramzyt itp.), spoiwa (cement) i wody, a także, w zależności od zastosowania, różnych dodatków oraz domieszek. Najważniejszym współczynnikiem opisującym beton jest jego wytrzymałość na ściśliwość. Przyjmuje się, że im wyższa jakość komponentów, a także im mniej wody w stosunku do cementu, tym beton jest bardziej wytrzymały. Warto przy tym pamiętać, że zbyt mało wody sprawi, że beton może popękać podczas dojrzewania, dlatego warto dodać do niego odpowiednie mieszanki wzmacniające. Wytrzymałość betonu, nazywaną również klasą betonu, opiera się na dwóch pomiarach. Pierwszy dotyczy próbki wielkości walca o wysokości 30 cm i średnicy 15 cm, zaś drugi sześcianu o długości każdej krawędzi równej 15 cm. Jednostką pomiaru jest MPa (megapaskal). Betony zwykłe i ciężkie oznaczane są jako C, dlatego zapis w ich przypadku wygląda następująco: C20/25, gdzie dwie kolejne liczby oznaczają wartości oznaczające minimalną wytrzymałość dwóch próbek. Betony lekkie oznaczane są jako LC. Odporność kompozytu na rozciąganie jest zazwyczaj ok. 10 razy niższa niż na ściskanie, dlatego podnosi się ją za pomocą stalowych prętów lub sieci, tworząc tym samym żelbet. Rodzajów kompozytu jest bardzo dużo, różnią się one od siebie nie tylko właściwościami fizycznymi, ale przede wszystkim zastosowaniem. Najpopularniejszym z nich jest beton zwykły, o ciężarze ok. 2500 kg/m3, stosowany podczas większości prac budowlanych.