Na co uważać przy wylewkach betonowych i betonowaniu konstrukcji?

Istnieje kilka zasad dotyczących prawidłowego betonowania konstrukcji. Przede wszystkim rodzaj betonu powinien być zgodny z zaleceniami projektowymi, dlatego niedopuszczalne jest dolewanie wody do zaprawy celem zwiększenia jej objętości. Beton musi zostać dotransportowany na plac budowy odpowiednio szybko, a następnie ułożony przy pomocy stosownej metody, z zachowaniem odpowiednich norm budowlanych oraz BHP. Takie kwestie jak szczelność szalunków czy zabezpieczenie i nawilżanie ułożonego kompozytu są oczywiste, jednakże przy niektórych elementach konstrukcyjnych konieczne jest zrobienie przerwy w pracach budowlanych. I tak więźbę układa się na wieńcu najwcześniej po upływie 14 dni, kilkanaście dni należy również poczekać na możliwość ułożenia płytek na tynku. Ze stropu ściąga się szalunek po około miesiącu od jego ułożenia, zaś z ułożeniem drewnianej podłogi na wylewce powinno się poczekać przez około 2 miesiące. Jeżeli jakiś element, taki jak belka, słup lub podciąg, jest murowany z konieczną przerwą w pracach, wówczas należy zwrócić uwagę na ciągłość zbrojenia. Poza tym długość ewentualnych przerw pomiędzy kolejnymi etapami prac powinna być ustalona w projekcie budowli. Jeżeli z przyczyn niezależnych przerwa jest dłuższa niż zakłada projekt, wówczas należy nadkuć starą warstwę betonu. Warto przy tym wiedzieć, że w 1m3 betonu jest ok. 150 l wody, dlatego odpowiednia wentylacja umożliwiająca wyschnięcie murów jest w tym wypadku obowiązkowa.