Ściany oporowe

Konstrukcje oporowe stanowią istotne elementy każdego obiektu infrastruktury komunikacyjnej. W praktyce stosowane są ściany oporowe nie tylko dla przyczółków mostowych i ścian bocznych (skrzydeł), ale także dla wykonywania nasypów o pionowych skarpach. Przez wiele lat, opisane konstrukcje oporowe były wykonywane prawie i wyłącznie jako żelbetowe w postaci grawitacyjnych lub wspornikowych ścian, stanowiących sztywne konstrukcje posadowione na fundamentach.

Wraz ze wzrostem wysokości nasypu oraz pogorszeniem warunków gruntowych, klasyczne ściany oporowe żelbetonowe stają się mało praktyczne, a koszty budowy takich konstrukcji znacznie wzrastają. Rozwiązaniem opracowanym w latach 60 ubiegłego wieku i wdrażanym w ostatnich latach dość dynamicznie są konstrukcje oporowe z gruntu stabilizowanego mechanicznie ze wzmocnieniem w postaci specjalnego zbrojenia umieszczanego w masywie gruntu. Zabieg „zbrojenia” gruntu powoduje utworzenie masywu gruntowego mogącego przenosić znaczne obciążenia pionowe. Konstrukcje oporowe GRC Wall odporne są na znaczne różnice osiadań na długości ściany, niż było to możliwe w przypadku konstrukcji klasycznych.

System GRC Wall, oparty na znanej do wielu lat technologii wzmacniania gruntu materiałami w postaci geosyntetyków, który w sposób znaczący pozwala obniżyć koszty budowy przyczółków mostowych, konstrukcji oporowych utrzymujących nasypy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości gotowego produktu.

Tego typu ścianki oporowe z powodzeniem stosuje się do stabilizacji zbocz lub urwisk. Coraz częściej wykorzystywane w tym celu są także ściany prefabrykowane. Znakomicie nadają się one do budowy ramp i zasieków magazynowych czy wjazdów do garaży. Oporowe ściany prefabrykowane znajdują także zastosowanie w budownictwie drogowym.

Elementy składowe stanowiące system konstrukcji oporowych GRCwall składają się z:

 • prefabrykowanych paneli osłonowych o dwóch typoszeregach 120×120/18cm i 120×240/18cm. Faktura elementów licowych, betonowych podlega indywidualnemu projektowi może być wykonana jako imitacja kamienia naturalnego, cegły lub innego materiału,
 • elementów zbrojenia gruntu w postaci georusztów jednokierunkowych,
 • przekładek z HDPE,
 • łączników stalowych.

Panele wchodzące w skład konstrukcji oporowych mogą być układane w dwojaki sposób przedstawiony na poniższych grafikach.

Możliwe zastosowanie systemu konstrukcji oporowych GRCwall to:

 • ściany frontowe i boczne przyczółków obiektów inżynierskich,
 • elementy umocnienia stożków przyczółków,
 • zabezpieczenie skarp pionowych nasypów.

Zaletami stosowania sytemu GRCwall są:

 • oszczędności związane z mniejszym zapotrzebowaniem na materiał zasypki, w porównaniu z klasycznymi nasypami,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na budowie na stal oraz beton monolityczny wykonywany w szalunkach,
 • estetyczna powierzchnia licowa, opatrzona na zamówienie klienta różnymi akcentami architektonicznymi,
 • szybki i prosty montaż,
 • niska wrażliwość na nierównomierne osiadania podłoża.