Przyczółki mostowe

Przyczółki z gruntu zbrojonego

Przyczółki z gruntu zbrojonego, są alternatywą dla podstawowych przyczółków wykonywanych w technologii betonu zbrojnego, wylewnego w szalunkach. Opierają się zasadniczo na konstrukcji ściany oporowej GRCwall

Poniżej przedstawiono dwa rozwiązania gdzie z można zastosować system GRCwall.

elementy skladowe przyczolka Przyczółki mostowe

Rozwiązanie to pozwala na wykonanie przyczółka bezpośrednio na konstrukcji nasypu z gruntu zbrojonego. Jednakże przy występowaniu znacznych obciążeń lub potrzebie ograniczenia osiadań ustroju do minimum, możliwe jest również zastosowanie obudowy GRCwall wyłącznie jako konstrukcji ściany zaplecznej – oporowej dla gruntu nasypu. Rozwiązanie przedstawione zostało na poniższej grafice.

elementy skladowe przyczolka2 Przyczółki mostowe

Przyczółek posadowiony jest poza konstrukcją nasypu na filarach zwieńczonych oczepem. Pozwala to na optymalne wykorzystanie betonu i stali zbrojeniowej. Blok przyczółka ograniczony jest panelami i zbrojony geosyntetykami.

Zapraszamy do współpracy.