Konstrukcje oporowe

Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego, ściany oporowe, nasypy zbrojone

Konstrukcje oporowe, stanowią istotne elementy każdego obiektu infrastruktury komunikacyjnej. W praktyce stosowane są ściany oporowe nie tylko dla przyczółków mostowych i ścian bocznych (skrzydeł), ale także dla wykonywania nasypów o pionowych skarpach. Przez wiele lat, opisane konstrukcje były wykonywane prawie i wyłącznie jako żelbetowe w postaci grawitacyjnych lub wspornikowych ścian, stanowiących sztywne konstrukcje posadowione na fundamentach.

Wraz ze wzrostem wysokości nasypu oraz pogorszeniem warunków gruntowych, koszty budowy klasycznych konstrukcji znacznie wzrastają. Rozwiązaniem opracowanym w latach 60 ubiegłego wieku i wdrażanym w ostatnich latach dość dynamicznie są konstrukcje z gruntu stabilizowanego mechanicznie ze wzmocnieniem w postaci specjalnego zbrojenia umieszczanego w masywie gruntu. Zabieg „zbrojenia” gruntu powoduje utworzenie masywu gruntowego mogącego przenosić znaczne obciążenia pionowe. Konstrukcje takie odporne są na znaczne różnice osiadań na długości ściany, niż było to możliwe w przypadku konstrukcji klasycznych.

Prezentujemy Państwu system GRCwall, oparty na znanej do wielu lat technologii wzmacniania gruntu materiałami w postaci geosyntetyków, który w sposób znaczący pozwala obniżyć koszty budowy przyczółków mostowych, konstrukcji oporowych utrzymujących nasypy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości gotowego produktu.

Grafika poniżej przedstawia elementy składowe naszego systemu. Elementy gzymsu stanowią indywidualne rozwiązania dla każdego z rozwiązań projektowych. Można na nim zabudować balustrady, bariero-poręcze stalowe jak i wykonać żelbetową barierę zespoloną z gzymsem.

elementy skladowe konstrukcji Konstrukcje oporowe

Elementy składowe stanowiące system GRCwall składają się z:

 1. prefabrykowanych paneli osłonowych o dwóch typoszeregach 120×120/18cm i 120×240/18cm. Faktura elementów licowych, betonowych podlega indywidualnemu projektowi może być wykonana jako imitacja kamienia naturalnego, cegły lib innego materiału
 2. elementów zbrojenia gruntu w postaci georusztów jednokierunkowych,
 3. przekładek z HDPE
 4. łączników stalowych.

Panele wchodzące w skład konstrukcji mogą być układane w dwojaki sposób przedstawiony na poniższych grafikach.

uklad paneli Konstrukcje oporowe

 

Możliwe zastosowanie systemu GRCwall to:

 • ściany frontowe i boczne przyczółków obiektów inżynierskich,
 • elementy umocnienia stożków przyczółków,
 • zabezpieczenie skarp pionowych nasypów.

Zaletami stosowania sytemu GRCwall są:

 • oszczędności związane z mniejszym zapotrzebowaniem na materiał zasypki, w porównaniu z klasycznymi nasypami,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na budowie na stal oraz beton monolityczny wykonywany w szalunkach,
 • estetyczna powierzchnia licowa, opatrzona na zamówienie klienta różnymi akcentami architektonicznymi,
 • szybki i prosty montaż,
 • niska wrażliwość na nierównomierne osiadania podłoża.