Z czego zbudowane są ściany oporowe?

Ściany oporowe są konstrukcjami budowlanymi znanymi już od starożytności. Zarówno ich kształt, jak i zastosowanie w wyraźny sposób wyewoluowały na przestrzeni ostatnich tysiącleci, jednakże zasada działania pozostaje ta sama. Ściany oporowe przenoszą obciążenie chronionego lub napierającego obiektu na grunt. Dzięki swojej uniwersalności i wyjątkowej prostocie konstrukcji mogą być one stworzone dosłownie przez każdego, bez konieczności posiadania jakichkolwiek skomplikowanych narzędzi lub kwalifikacji budowlanych. Najprostsze, najbardziej prymitywne mury oporowe można było spotkać już w czasie kształtowania się szeroko pojętej cywilizacji. Zbudowane były one ze zwykłych gałęzi lub drewnianych pali, a służyły (i w niektórych częściach świata wciąż służą) do ochrony domostw przed piaskiem nawiewanym z pustyni. Następnie sposób użycia ścian oporowych wyewoluował, zmieniły się również materiały, z których były one budowane, ponieważ w większości przypadków lekkie, ale niezbyt wytrzymałe drewno zostało zastąpione kamieniem. Nie oznacza to jednak, że drewno całkowicie zniknęło z konstrukcji ścian oporowych, zmieniło jedynie swoją formę, w tzw. gabiony, czyli stabilizujące oraz zabezpieczające kosze wypełnione żwirem, ziemią lub innym materiałem. Siłą rzeczy lite, kamienne lub murowane ściany oporowe bardzo szybko znalazły zastosowanie w budownictwie sakralnym, szczególnie w średniowieczu i późniejszych epokach, tworząc m.in. elementy systemów przyporowych. Dziś do budowy ścian oporowych wykorzystuje się wszystkie wyżej wymienione komponenty, ale również stal, beton, żelbet, cegły, pustaki czy inne kompozyty w różnych formach.