Od czego zależy wytrzymałość betonu?

Wytrzymałość jest jedną z najważniejszych cech betonu. To ona sprawia, że beton sprawdza się doskonale w wielu sytuacjach i jest chyba najbardziej popularnym materiałem budowlanym na świecie. Beton powstaje z połączenia cementu, kruszywa i wody. Zmieniając proporce wody na korzyść cementu (tzw. współczynnik wodno-cementowy) uzyskamy bardziej wytrzymały produkt. Wynika to z faktu, że duża ilość wody zwiększa porowatość betonu, przez co jest on bardziej podatny na siły zewnętrzne i warunki atmosferyczne. Niestety, nie ma nic za darmo. Zbyt duża ilość cementu również niekorzystnie wpływa na wytrzymałość betonu – w jego strukturze mogą wtedy pojawić się pęknięcia. Współczynnik wodno-cementowy nie jest jedynym parametrem, który decyduje o wytrzymałości betonu. Bardzo duże znaczenie ma jakość użytego kruszywa (przede wszystkim jego rodzaj i uziarnienie), klasa cementu, a także domieszki chemiczne, które odpowiednio dobrane potrafią znacznie polepszyć właściwości betonu. Wytrzymałość betonu określają klasy, ustalane w oparciu o normę PN-EN 206-1 z 2004 roku. Klas tych dla betonu zwykłego wprowadzono aż szesnaście. Oznacza się je liczbami (np. C8/10), gdzie pierwsza liczba oznacza wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie przedmiotów o kształcie walca, a druga sześcianu (wartości podawane są w megapaskalach).